Academedia

Kund: Academedia

Academedia är Sveriges största utbildningsföretag som genom dotterföretag som Vittra m fl driver ett stort antal skolor runt om i landet. Vi har byggt om Academedias webbplats i WordPress.

Syftet har varit att modernisera form och innehåll, att skapa en bättre funktionalitet och att integrera företagets aktiviteter i sociala medier med webbplatsen på ett bra sätt.

Arbetsgrupp:

Dan Rasmussenemma-melander