Bågar och Glas

Kund: Bågar och glas

Bågar och Glas är en optiker med butiker i Gamla Stan och på Norrmalm. Man specialiserar sig på olika märkesbågar av hög kvalitet.

Vi skapade en ny grafisk form och bildmanér och initierade en blogg.

Arbetsgrupp:

Dan Rasmussenjoanna-skantze