Cellip

Kund: Cellip

Cellip levererar lösningar för IP-telefoni, dvs möjligheten att ringa över nätet.

Uppdraget innefattade att skapa en helt ny grafisk form inom ramen för den övergripande grafiska plattformen. Det finns kopplingar mot bakomliggande kundsystem med möjlighet till inloggat läge.

En automatisk differentiering av innehållet för företag och privatpersoner är utvecklad baserad på besökarens beteenden. Samtidigt med den tekniska produktionen byggde Carnaby strategi för synlighet i sökmotorer och processer för optimering av försäljning på webbplatsen.

Arbetsgrupp:

Dan Rasmussenfredrik-nilssonjessica-bjorkang