Fairtrade Challenge 2010

Kund: Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som arbetar med värdera att en viss produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Detta syftar bland annat till att anställda i producentföretag i olika branscher och främst i tredje världen, får bättre arbets- och levnadsvillkor. Och att hänsyn till miljö och ekologisk produktion främjas. Fairtrade arbetar också med upplysning kring området för att öka kännedomen bland konsumenter om värdet av att köpa Fairtrade-märkta produkter när man har möjlighet.

Vi byggde på sommaren 2010 en kampanjsajt på temat Fairtrade Challenge. Syftet var att uppmuntra människor och företag att arrangera en fika en viss dag i oktober där man kunde bjuda varandra på Fairtrade-märkta varor. Både kaffe och andra produkter. Sajten innehöll möjlighet att registrera sin fika, att bjuda in fikadeltagare och kopplingar till sociala medier. T ex så fanns en direktkoppling till Facebook där man kunde publicera att man skulle bjuda på en fika.

Målsättningen innan kampanjen startade var att 150 000 människor skulle vara deltagare på de olika fikorna runt om i Sverige. Resultatet blev att närmare 350 000 människor deltog vilket ju överträffade förväntningarna.

Arbetsgrupp:

Dan Rasmussenfredrik-nilsson