Fairtrade Fokus

Kund: Fairtrade

Fairtrade Fokus är en kampanj som Fairtrade har för nionde året i rad. Kampanjen pågår i två veckor där flera grupper så som dagligvarukedjor, butiker, politiker etc gemensamt jobbar med att sätta fokus på Fairtrade. Målsättningen är att öka försäljningen av Fairtrade-märkta varor med 50 procent.

I år bestämde man att Fairtrade Fokus behövde en egen site, med eget domän, istället för att ligga som några sidor på fairtrade.se. Form togs fram och mycket fokus lades på de olika sektionerna på startsidan som skulle kunna flyttas runt av Fairtrade under kampanjens gång.

Arbetsgrupp:

Anna Johanssonfredrik-nilsson