Globala veckan

Kund: Sveriges Kristna Råd

Globala veckan är ett projekt som drivs av Sveriges Kristna Råd där representanter från olika kyrkor och organisationer samlas för att uppmärksamma och diskutera frågor som gäller global rättvisa.

Webbplatsen är en del av ett större projekt där vi successivt bygger nya webbplatser för alla delar inom SKR. Sajten är byggd i WordPress och vi har gjort formen och grundstruktur.

Arbetsgrupp:

Dan Rasmussenfredrik-nilssonemma-melanderhanna-metsis