Kärt bredband

Kund: Telia

Telia hade under 2010 en kampanj på temat Kärt bredband. Det var en tävling där människor berättade vad man kallade sitt trådlösa nätverk och en motivering till varför man hade valt just detta namn.

Vi fungerade som produktionsbyrå och arbetade tillsammans med reklambyrån DDB som stod för koncept och form. Kampanjsajten innehöll en röstningsfunktion och möjlighet till spridning av kampanjen i sociala medier, framför allt en Facebook-koppling.

Arbetsgrupp:

Dan Rasmussenmartin-loquist