Nordic Guarantee

Kund: Nordic Guarantee

Nordic Guarantee är ett företag som lämnar garantier till företag för olika projekt, som byggen etc. Det är ett alternativ till bankernas bankgarantier.

Vi byggde sju olika webbplatser för olika nordiska språk + engelska. Hippies fungerade som en produktionsbyrå och arbetade tillsammans med reklambyrån Volt som skapade formen. Carnaby utvecklade samtidigt en strategi för synlighet i sökmotorer vilket vi tog med i arbetet med sajtstruktur och teknisk disposition.

Arbetsgrupp:

Dan Rasmussen