Polstjärna

Kund: Polstjärna

Polstjärna är en ideell organisation som samlar in pengar till projekt som hjälper utsatta barn och ungdomar.
Vi skapade en grafisk plattform från grunden inklusive logotype.

Vi utvecklade ett system för att besökare ska kunna skänka pengar projektvis. Till detta gjordes en grafisk lösning för att åskådliggöra hur pengar kommer in i de olika projekten.

Arbetsgrupp:

Dan Rasmussenjoanna-skantzemartin-loquist