SKR

Kund: Sveriges Kristna Råd

SKR, Sveriges Kristna Råd, är en samlingsorganisation för Sveriges kristna kyrkor. Man fungerar bland annat som remissinstans för olika myndigheter och kan vara ett nav i kommunikation och idéutveckling mellan olika kyrkor.

Projektet syftade till att skapa en ny form för webbplatsen och att ha en enhetlig struktur för de olika webbplatser som SKR har inom sitt verksamhetsområde. Detta är huvudsajten och ett exempel på en underliggande webbplats är Globala veckan.

Arbetsgrupp:

Dan Rasmussenemma-melanderfredrik-nilssonhanna-metsis