Stora Brännbo

Kund: Sigtuna Meetings

Stora Brännbo är en av två anläggningar som ägs av Sigtuna Meetings. Den andra anläggningen är Sigtunahöjden vars nya site lanserades hösten 2013.

I och med att Sigtunahöjden förnyades behövde också Stora Brännbo en ansiktslyftning. Precis som Sigtunahöjden var målsättningen att skapa en modern, responsiv och funktionell webbsida. Den skulle vara lik Sigtunahöjden men ändå vara sin egen med egna accentfärger och struktur.

Arbetsgrupp:

Anna JohanssonDan Rasmussenjohanna