Teaterunionen

Kund: Teaterunionen

Teaterunionen är en medlemsorganisation för Sveriges teatrar, institutioner, teatergrupper m fl utövare inom scenkonst. Syftet är att utveckla scenkonsten i Sverige och att skapa en grund för internationella samarbeten.

Syftet var att förändra formen och ge webbplatsen en modernare känsla och att bygga sajten i ett lättanvändbart CMS. Vi gjorde också en genomlysning av sajtstruktur och informationsflöden vilket ledde fram till denna lösning.

Arbetsgrupp:

Dan Rasmussenfredrik-nilssonmaryem-nasriemma-melander