Tjänster

 • Förstudie inför sajtprojekt
 • Målgruppsanalys
 • Analys av teknik, besökarbeteenden och synlighet för befintlig webbplats
 • Projektplanering
 • Framtagande av sitemap, wireframes och funktionsspecifikationer inför projekt
 • Utveckling av grafisk form, från grunden eller utifrån grafisk plattform
 • Utveckling av funktioner, ny- eller vidareutveckling av plugins
 • Frontendprogrammering
 • Extern kravställning och kvalitetssäkring vid produktion av tredje part
 • Tester av system och användartillgänglighet
 • Systemdokumentation
 • Drift & Applikationsförvaltning (“Software as a Services” – SaaS)
 • Optimering och felsökning av existerande webbplats
 • Vidareutveckling av existerande webbplats